เข้าสู่ระบบShare on facebook
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ขณะนี้มีผู้ออนไลน์

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 
เว็บไซต์ทางการของเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
สำนักปลัดเทศบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2011 เวลา 11:50 น.
วิสัยทัศน์ ( Vision)

พัมนาคน ชุมชนปลอดภัย
ได้ใจด้วยบริการงานทะเบียน

มีหน้าที่รับผิดชอบ
 
  งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
                                                        1. งานสารบรรณของเทศบาล
                                                        2. งานดูรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวย ความสะดวก
                                                        3. งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล
                                                        4. งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความร่วมมือ
                                                        5. งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                                                        6. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
                                                        7. งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

                                                        8. งานจัดทำสั่งและประกาศของเทศบาล
                                                        9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ละร้องเรียน
                                                        10. งานแจ้งมติ อ.ก.ท. วิสามัญ อ.ก.ท. จังหวัด และ อ.ก.ท. เทศบาล ให้กองหรือฝ่ายต่างๆทราบ
                                                         11. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                                                                             งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                                   1. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
                                                   2. งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                                                   3. งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
                                                   4. งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
                                                   5. งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                                                   6. งานปะเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
                                                   7. งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                                                   8. งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การลา การขอรับทุนการศึกษา
                                                   9. งานพิจารณาเลื่องเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
                                                   10. งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าน
                                                   11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                                                   12. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


 งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว งานที่รับผิดชอบ

                                                    1. งานส่งเสริมและเผลแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
                                                    2. งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
                                                    3. งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวกและบริการนำเที่ยว รวมทั้งดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว
                                                    4. งานประชาสัมพันธ์ ให้ดำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการของเทศบาล
                                                    5. งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรการและบริการท่องเที่ยว
                                                    6. งานกำหนดมาตรฐานกฏเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผลและให้คำแนะนำ
                                                    7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
                                                             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานที่รับผิดชอบ
 
                                                    1. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                                                    - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
                                                                    - แผนป้องกันและระงับอุทกภัย
                                                                    - แผนป้องกันและระงับวาตภัย
                                                    2. แผนป้องกันและบรรเทาภัยทางอากาศ
                                                   3. แผนป้องกันละระงับการก่อวินาศกรรม
                                                   4. แผนอพยพประชาชนและส่วนราชการ
                                                   5. จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามเตรียมพร้อม รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
                                                   6. จัดเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งเหตุเกิดสาธารณภัยทางโทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร 24 ชั่วโฒง
                                                   7. จัดเจ้าหน้าที่คอยรับสถานการณ์เกิดสาธารณภัยขึ้นออกปฏิบัติงานทันท่วงทีที่เกิดเหตุ


 
                                                                                  งานทะเบียนราษฎร หน้าที่รับผิดชอบ    
 
                                                         งานทะเบียนราษฎรมีหน้าที่รับแจ้งเกี่ยวกับ การแจ้งเกิดการแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การแก้ไขราย
                                       การในทะเบียนบ้านและเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร การกำหนดเลขหมายประจำหมู่บ้านและจำหน่วย
                                       บ้านกรณีบ้านรื้อถอน การรับรองเอกสารที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จัดทำรายงานจำนวนประชากร งาน
                                       เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาพจังหวัด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการจัดทำ
                                       บัตรประชาชน ให้แก่ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาล

                                                                          

                                                                           

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:51 น.
 
แผนที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2010 เวลา 22:01 น.


ดู เส้นทางสู่ กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2010 เวลา 22:04 น.
 
welcome PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม 2010 เวลา 01:18 น.

ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ครับ Welcome to Kukasing Municipality.

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 05 มีนาคม 2011 เวลา 22:23 น.
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

หน้า 6 จาก 23
 

คณะผู้บริหารเทศบาล

ป้ายโฆษณา

แบบสำรวจ

สิ่งที่ท่านต้องการให้เทศบาลพัฒนาเป็นลำดับแรก
 

ราคาน้ำมันวันนี้

สถิติเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้68
mod_vvisit_counterเมื่อวาน46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้114
mod_vvisit_counterเดือนนี้1385
mod_vvisit_counterทั้งหมด187626