เข้าสู่ระบบป้ายโฆษณา
 
ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบวัสดุก่อสร้างและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 เมษายน 2015 เวลา 15:36 น.
               วันที่  8 เมษายน 2558  เวลา10.00 น.  ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พร้อมคณะ นำวัสดุก่อสร้างและถุงยังชีพ มอบให้ราษฎรภายในเขตเทศบาล
ตำบลกู่กาสิงห์  เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ประสบวาตภัยอย่างรุนแรง
บ้านเรือนราษฎรพังเสียหายนายดุสิต  นาสุข นายกเทศมนตรีตำบลกู่กาสิงห์
พร้อมด้วยราษฎรผู้ประสบวาตภัย ร่วมรับมอบ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2015 เวลา 13:23 น.