เข้าสู่ระบบป้ายโฆษณา
 
ขอเชิญชวนชำระภาษีประจำปี 2559 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 มกราคม 2016 เวลา 13:45 น.

          เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ ขอเชิญชวนให้เจ้าของทรัพย์สินที่ตั้งในเขตเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์
ชำระภาษี ประจำปี 2559  ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559
ได้ตั้งแต่ 4 มกราคม 2559 - 29 เมษายน 2559


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2016 เวลา 13:26 น.